สติ สิ่งที่เรามักยึดโยงกับศาสนาพุทธแต่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่านั้น 

สติ สิ่งที่เรามักยึดโยงกับศาสนาพุทธแต่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่านั้น 

ต้องยอมรับว่าคนในยุคปัจจุบันนี้มีความห่างหายจากศาสนากันมากยิ่งขึ้น อาจเป็นเพราะการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ที่เราพัฒนากันมากยิ่งขึ้นจนทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ศาสนาในการยึดเหนี่ยวจิตใจอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้อะไรก็ตามที่มีความยึดโยงกับศาสนาจึงถูกด้อยค่าลงไปด้วย อย่างเช่นสิ่งที่เรียกว่าสติ มันเป็นสิ่งที่มักจะถูกยึดโยงกับศาสนาพุทธเนื่องจากศาสนาพุทธนั้นสอนให้เรามีสติ แต่ความจริงแล้วสตินั้นเป็นสิ่งที่มีความใกล้ตัวกับเรามากกว่าศาสนาเยอะมากเพราะมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกลมหายใจ

สตินั้นสามารถแปลได้ว่าความระลึกได้ ความไม่เผลอ นึกขึ้นได้ ฉุกคิดได้ หรือควบคุมจิตใจเอาไว้ได้ เวลาที่เรานึกจะพูดจะทำสิ่งใดเราสามารถฉุกคิดได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ไม่มีอาการจิตหลงลืม สามารถระงับหรือยับยั้งชั่งใจได้ ไม่มีอาการประมาทเลินเล่อหรือพลั้งเผลอจนก่อให้เกิดความเสียหายตามมา ถ้าอธิบายให้เห็นชัดในคำเดียวคือความไม่ประมาทนั่นเอง

 

 

ดังนั้นการใช้ชีวิตประจำวันของเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นอย่างมากในทุกขณะจิตไม่ว่าจะเป็นการพูด การฟัง การตัดสินใจ การรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเอง หากเรามีสติก็จะช่วยให้การตัดสินใจของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่มีสติได้ แต่สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีสติได้ก็คือการรับรู้ตัวเอง ถ้าเราไม่รับรู้ว่าตัวเองอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกไหน นั่นก็เท่ากับว่าเราไม่มีสติแล้ว การจะควบคุมตนเองนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเป็นอย่างมาก

สตินั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราตื่นตัวอยู่เสมอ การนำเอามาใช้ในทางโลกหรือการใช้ชีวิตธรรมดาทั่วไปนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลทั้งการทำงาน ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง จะช่วยให้ความคิดความอ่านของเราเป็นระบบระเบียบ มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ อารมณ์คงที่เป็นปกติไม่เหวี่ยงวีนไปมา ไม่โกรธเคือง เป็นทุกข์ หรือต้องเผชิญความเครียดมากจนเกินไป

 

 

สำหรับในพุทธศาสนาสตินั้นจะใช้สำหรับการรู้เท่าทันสังขาร 3 ซึ่งประกอบไปด้วยรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวที่จะสร้างให้เกิดอะไรขึ้นมาถูกเรียกว่าศีลหรือที่เราทำกันอยู่เป็นประจำอย่างศีล 5 นั่นเอง หากมีสติเราก็จะสามารถอยู่ในศีลในธรรมได้ ความรู้เท่าทันในอารมณ์ที่จิตปรุงแต่ง จะทำให้เรามีอิสระจากอารมณ์และกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมาธิ

สุดท้ายคือการรู้เท่าทันความคิดว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ ได้กลายมาเป็นปัญญาที่จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

 

 

 

สติ สิ่งที่เรามักยึดโยงกับศาสนาพุทธแต่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่านั้น

สติ สิ่งที่เรามักยึดโยงกับศาสนาพุทธแต่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่านั้น 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *