5 โรค ต้องระวังมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

5 โรค ต้องระวังมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

 

             ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุในสังคมไทยและทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยอัตราที่แต่ละครอบครัว ร้อยละ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ จะมีผู้สูงอายุอาศัยร่วมอยู่ด้วย อย่างน้อย 1 – 2 คนทั้งการมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ในวัยสูงอายุนั้น คนอื่นๆภายในครอบครัวควรให้การดูแลใส่ใจเพราะพิเศษ เนื่องจากคนในวัยนี้นั้น เมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพที่มีก็มักจะอ่อนแอลง เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงภูมิต้านทานต่อโรคภัยต่างๆ ลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้ ผู้คนในวัยสูงอายุ จึงมักที่จะป่วยง่าย และร่างกายเปราะบางมากกว่าคนวัยอื่นๆ ส่งผลให้มีโรคต่างๆ มากมายมักจะเกิดขึ้นกับคนในวัยนี้ โดยที่ลูกหลานควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต่างๆที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติต่างๆ ของอาการ หรือความผิดปกติของร่างกายผู้สูงอายุ และส่งถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ที่อาการยังไม่หนักมาก เพื่อให้ง่ายต่อการรักษาและมีโอกาสที่หายกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้ง

 

             ปัจจุบันมีโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมากมายและมีสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น เพศ, อายุ, กรรมพันธุ์, การทำงานที่ผ่านมา, กิจกรรมที่ทำตอนยังเป็นหนุ่มสาว, การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ เป็นต้น อย่างไรก็ดี สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดการสะสมเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับสุขภาพที่อ่อนแอลงตามวัย ถึงวันหนึ่งก็จะปรากฏผลเสียจากสั่งสมของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมา ผ่านโรคต่างๆที่เป็น โดยปัจจุบันมีโรคมักเกิดกับคนวัยนี้มากมาย ถือเป็นสิ่งที่ลูกหลานควรเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตามครั้งนี้จะกล่าวถึงทั้งหมด 5 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ดังนี้

 

 

1.โรคเกี่ยวกับสมอง

ไม่ว่าจะเป็นอาการเส้นเลือดตีบ ไปจนถึงสมองเสื่อม ล้วนจัดเป็นโรคอันตรายที่มักเกิดกับผู้สูงอายุทั้งสิ้น ทั้งนี้โรคทางสมองมีสาเหตุมาจากหลายอย่างด้วยกัน เช่น แทรกซ้อนจากโรคอื่น, ไม่ออกกำลังกาย, กรรมพันธุ์, การดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่จัด รวมไปถึงเครียดมากเกินไป ก็ล้วนแล้วแต่มีผลกับสาเหตุของโรคทางสมองทั้งสิ้น หากพบว่าเป็นโรคนี้ควรได้รับการรักษาโดยไว เนื่องจากสมองเป็นอวัยวะสำคัญมากในร่างกาย หากปล่อยไว้จนอาการหนัก หรือรักษาไม่ทันการณ์อาจส่งผลให้เสียชีวิตได้

 

2.โรคเก๊าท์

อีกหนึ่งโรคร้ายที่มีความน่ากลัวและส่งผลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ มักพบมากในผู้ป่วยที่มีช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป สามเหตุหลักๆ มาจากอาหารและกรรมพันธุ์ ทั้งนี้สามเหตุจากอาหารนั้นเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีปริมาณสารพิวรีน ในอาหารค่อนข้างสูง โดยมากพบในสัตว์ปีก โรคนี้เป็นสภาวะการมีกรดยูริคในร่างกายจำนวนมาก ซึ่งจะไปสะสมตามข้อกระดูกส่วนต่างๆในร่างกาย นานวันเข้าก็จะส่งผลให้มีอาการปวดตามข้อ บวม หากปล่อยไว้ไม่รักษา อาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินได้เลยทีเดียว

 

5 โรค ต้องระวังมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

 

3.โรคเกี่ยวกับหัวใจ

สำหรับอวัยวะสำคัญชิ้นนี้ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนั้น จัดว่ามีความเสี่ยงสูงจะจะเกิดโรคต่างๆ เกี่ยวกับหัวใจ ไม่ว่าจะเป็น หัวใจเต้นเร็วหรือช้ากว่าปกติ และอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยมากที่สุดนั่นคือเส้นเลือดหัวใจตีบตันหรือหัวใจขาดเลือดนั่นเอง โรคเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุของการเกิดมากมาย เช่น น้ำหนักตัวมาก, ดื่มหนักหรือสูบบุหรี่จัด, ไม่ออกกำลังกายและกรรมพันธุ์ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ ยังสามารถเกิดได้จากการแทรกซ้อนของโรคอื่นๆอีกด้วย อาการเบื้องต้น คือเจ็บหน้าออก หายใจลำบาก, หายใจได้ไม่สุด จุกลิ้นปี่เหมือนเป็นกรดไหลย้อน ทั้งนี้หากอาการหนักกว่านั้นอาจจะ มีการอาเจียน เวียนหัว ร่วมด้วย หนักที่สุดอาจถึงขั้นหมดสติล้มไปกับพื้น โรคนี้เป็นอีกหนึ่งโรคที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และสังเกตอาการตลอดเวลา เมื่อพบความผิดปกติควรส่งโรงพยาบาลทันที เพราะหากถึงมือหมอไม่ทันอาจจะเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

 

4.เบาหวาน 

อีกหนึ่งโรคยอดนิยมที่ไม่เพียงพบมากในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังพบว่ามีอัตราการเกิดโรคนี้สูงไปทั่วโลก และแน่นอว่าโรคนี้เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ อาการอาจจะไม่แสดงออกมามาย แต่มีสถิติการเสียชีวิตจากโรคนี้ค่อนข้างสูงทีเดียว สาเหตุหลักๆ มากจากกรรมพันธุ์และอาหาร สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการสะสมในเลือดเกินความต้องการข้องร่างกาย ส่งผลในระดับน้ำตาลในเลือดสูง จนกลายเป็นโรคเบาหวาน ทั้งนี้สามารถสังเกตอาการเข้าข่ายของโรคได้ ดังนี้ ปัสสาวะไม่สุด, ปัสสาวะบ่อยครั้ง ในปริมาณไม่มาก และกระหายน้ำ หากไม่ดูแลหรือรักษาปล่อยให้อาการทรุดหนักก็อาจจะส่งผลให้ ไตเสื่อม,ตามองไม่จนไปจนถึงมืดบอด รวมไปถึงเป็นแผลหายยากและติดเชื้อได้ง่าย ทั้งนี้ควรได้รับการรักษา ทั้งการรับยาจากแพทย์ไปจนถึงประเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ก็จะเป็นการช่วยให้อาการไม่ทรุดหนักลงไปได้

 

5 โรค ต้องระวังมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

 

5. ความดันสูง

หากจะกล่าวถึงโรคในผู้สูงอายุที่มีอัตราการเกิดค่อนข้างสูงนั้น จะขาดโรคความดันโลหิตสูงไปไม่ได้อย่างแน่นอน โรคนี้เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อวัดความดันโลหิตแล้วพบว่ามีอัตราสูงกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งเกิดได้จากหลายหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งความอ้วน, ดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารที่ทาน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดโรคนี้ทั้งสิ้น โดยเมื่อเป็นโรคนี้แล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จำเป็นเป็นดูแลรักษาสุขภาพไปตลอดชีวิต อย่างไรก็ตามโรคนี้จะไม่ค่อยปรากฏอาการมากนัก แต่หากเป็นแล้วไม่รักษาก็จะส่งผลให้อาการกำเริบและมีความผิดปกติเช่น วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น หน้ามืด ตลอดจนมีความผิดปกติทางการมองเห็น ความร้ายแรงของโรคนี้คือการเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายอื่นๆ ที่จะเกิดแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อตรวจพบโรคนี้แล้วลูกหลานหรือตัวผู้สูงอายุเอง ต้องดูแลใส่ใจในสุขภาพเป็นอย่างดี เพื่อให้ระดับความดันโลหิตคงที่ อาการจะไม่กำเริบและสามารมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างยืนยาว

ทั้งหมดนี้คือ 5 โรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุ ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวตลอดตนตัวผู้สูงอายุเอง ควรใส่ใจดูแลสุขภาพให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดโรคเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามหากพบว่าป่วยเป็นโรคเหล่านี้ควรเข้ารับการรักษา ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ รวมไปถึงกินยาที่ได้รับให้ตรงเวลา ออกกำลังกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็จะส่งผลให้โรคที่เป็นอยู่ไม่มีอาการทรุดลงหรือกำเริบร้ายแรง  เพียงเท่านี้ผู้สูงอายุก็จะสามารถดำรงค์ชีวิตตามปกติได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี

 

5 โรค ต้องระวังมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *