Showing 26 Result(s)
ภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม ภาวะสมองเสื่อม เกิดจากการสูญเสียการทำงานของการจำ​ ความรู้ และการใช้เหตุผล​ การใช้ความ …

โรคหัวใจ และการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด

โรคหัวใจ และการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด

โรคหัวใจ และการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด โรคหัวใจจัดเป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยให้ผู้สูงอายุ สาเหตุ …

เลือกรองเท้าอย่างไรให้เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน

เลือกรองเท้าอย่างไรให้เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน

เลือกรองเท้าอย่างไรให้เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน รองเท้าจัดเป็นของใช้อีกหนึ่งอย่างที่มีความสำคัญต่อการดำ …

การนอนหลับ ปัญหาใหญ่ในผู้สูงอายุ

การนอนหลับ ปัญหาใหญ่ในผู้สูงอายุ

การนอนหลับ ปัญหาใหญ่ในผู้สูงอายุ สังคมไทยปัจจุบันนั้นมีผู้สูงอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นถือได้ว่าเข้าสู่ช่ว …

ผู้หญิงวัยทอง มีลูกได้ไหม ถามยอดฮิตในปัจจุบัน

ผู้หญิงวัยทอง มีลูกได้ไหม ถามยอดฮิตในปัจจุบัน

ผู้หญิงวัยทอง มีลูกได้ไหม ถามยอดฮิตในปัจจุบัน สังคมไทยในปัจจุบันนั้นมีคำถามยอดฮิตและยอดนิยมเกี่ยวกับ …

กระดูกพรุน โรคร้ายแรงในผู้สูงอายุที่ต้องใส่ใจ

กระดูกพรุน โรคร้ายแรงในผู้สูงอายุที่ต้องใส่ใจ

กระดูกพรุน โรคร้ายแรงในผู้สูงอายุที่ต้องใส่ใจ   เมื่อการเดินทางของอายุก้าวย่างเข้าสู่ช่วยวัยผู้ …

กระดูกพรุนภัยร้ายของผู้สูงอายุ นำไปสู่อันตราย

กระดูกพรุนภัยร้ายของผู้สูงอายุ นำไปสู่อันตราย

กระดูกพรุนภัยร้ายของผู้สูงอายุ นำไปสู่อันตราย   ผู้สูงอายุในปัจจุบันนั้นล้วนมีอาการแทรกซ้อนหรือ …